Jak se pozná padělek?

Máte potíže s odborností nebo proškolováním pracovníků a pracovnic pokladen bank nebo obchodů, pracovníků matrik městských a obecních úřadů, potřebujete zdokonalovací školení nebo získat nové poznatky o padělcích platidel nebo dokladů k prokazování totožnosti?

Nabízíme základní i zdokonalovací kursy v oborech:

Pravost, padělání a pozměňování peněz a cenin

Pravost dokladů k prokazování totožnosti

V kursu "Pravost, padělání a pozměňování peněz a cenin" budou poslu-chači seznámeni se základními ustanoveními trestního zákoníku, které se dotýkají padělání peněz, se základy tiskových technik, způsoby výroby cenin a zejména s ochrannými prvky papírových platidel (zejména Kč, USD, EURO). Současně získají informace o způsobech padělání a možnostech odhalení padělků. Přednáška je doplněna počítačovou prezentací s barevnými detaily padělaných bankovek a srovnání s pravými ochrannými prvky. K dispozici jsou rovněž ukázky padělků uvedených měn.

Lektoři jsou držitelé oprávnění ve smyslu § 33 odst. 3a zák. č. 136/2011 o oběhu bankovek a mincí

xxxxxxxxx

Kurs zaměřený na odhalení způsobu padělání a pozměňování osobních dokladů seznámí posluchače se základními typy používaných čs. a zahraničních osobních a cestovních dokladů a způsoby jejich pozměňování.

Cena každého ze základních kursů za osobu je 1000,- Kč, doba trvání cca 4 -5 hodin, včetně případných závěrečných testů.

Pravost podpisů, práce s podpisovými vzory

Základní kurz má za cíl seznámit pracovníky bankovních institucí pracujících s podpisy a podpisovými vzory s pravidly znaleckého zkoumání, různými typy podpisů a způsoby jejich padělání a zejména s možnostmi rozlišení padělaných podpisů od pravých. Podle potřeby nabízíme možnost i pokračujícího zdokonalujícího semináře.

Cena každého z kursů za osobu je 1000,- Kč, doba trvání cca 5 hodin, včetně případných závěrečných testů.