Na Blanseku 45, Praha 4 – Modřany 602 226 346 / 723 573 543
Školení a semináře
Technická expertíza písemností
Kontakty
602 226 346 / 723 573 543

Technická expertíza písemností Praha

Zabýváme se zpracováním znaleckých posudků pro soudní řízení.

Nabízíme zjišťování pravosti nebo způsobu vyhotovení padělaných či pozměněných písemností.

Provádíme také zčitelňování všech druhů textů, určování autorů psaného nebo tištěného textu a další.

Školení a semináře

Vypracování znaleckých posudků pro soudní řízení v trestněprávních případech i občanských sporech, pro potřeby státních orgánů, právnických osob i občanů v následujících oblastech

Obor kriminalistika - Technická expertiza písemností

  • zjišťování pravosti nebo způsobu vyhotovení padělaných či pozměněných písemností,

  • osobní a cestovní doklady ČR nebo zahraniční, doklady k vozidlům aj., se zaměřením na celkovou pravost formulářů a zápisů, výměnu fotografie držitele,
  • hospodářské, finanční nebo účetní písemnosti, se zaměřením zejména na pravost otisků razítek a autentičnost zápisů,
  • ověření autentičnosti vyhotovení obchodních písemností (výměna listů ve smlouvách, doplňování údajů apod.),
  • zjišťování a zčitelňování všech druhů textů (přepisovaných, dopisovaných, odstraněných, protlačených, se sníženou čitelností nebo běžným způsobem nečitelných),
  • zkoumání prostředků a materiálů používaných v souvislosti s grafickým projevem (psací prostředky, rozmnožovací nebo tiskové techniky),

  • identifikace použitého rozmnožovacího zařízení (kopírka, tiskárna),

  • určování posloupnosti vzniku zápisů a záznamů, relativního stáří písemností nebo zápisů na nich se nacházejících (např. formou křížených tahů),
  • specifická zkoumání (lepidla, porušování poštovních zásilek apod.).

Obor kriminalistika - Pravost platidel a cenin

* zjišťování pravosti nebo způsobu vyhotovení padělaných či pozměněných platidel (ČR nebo zahraničních) a všech typů cenin (šeky, kreditní karty),

* srovnání způsobu vyhotovení padělků s materiály a prostředky zajištěnými u případného pachatele,

Obor kriminalistika - odvětví expertiza ručního písma

pravost podpisů, identifikace pisatele ručně psaného textu

Obor kriminalistika - jazyková expertiza

určení autora psaného nebo tištěného textu

 

Obor písmoznalectví - odvětví písmo psacích strojů

  • určování druhu, modelu a značky psacího stroje použitého k vyhotovení strojopisu; po předložení srovnávacích písemností i identifikace konkrétního psacího stroje,

Služby